Musholmbugtens Bådeklub

At sejle er at leve

Stander op 2016

 

Dan Løvenholdt fortalte om fremtiden i havnen.

Grunde på havnen bliver udstykket og sælges og der kommer ejer på husene.
De 10 feriehytter sælges.
48 lejligheder bygges hvor den gamle hal lå.
Grillen (provianten) skal åbne og holde åbent hver dag fra april til september.
Flere grillsteder og bålsteder på pladsen.
Der kommer el og vand på vinterpladsen.
Der opsættes nok en 40 fods container til master.
Der kikkes på fyret ved indsejling ang. Lys i dette.
Kroen sælges fra men forpagter Søren bliver.
11. juni er der loppemarked på havnen.
Havnefoged Steen Kristiansen kontaktes på 24 26 17 54 eller kontortid efter aftale 53 28 33 20

35 fremmødte til standerhejsning i det lidt grå og lidt kolde vejr for at hørte på Dan Løvenholdt og derefter spise den medbragte mad.

Foto: Søren Nerenst


Copyright 2021 - Musholmbugtens Bådeklub - All Rights Reserved.

"FB"